Category Archives: Artikelen

Leefbaarheid en groen in Utrecht?

De betekenis van groen voor de leefbaarheid van de stad is groot. En het gaat dan niet alleen om recreatieve behoeften van de bewoners. Voor de recreatieve behoeften bestaan richtlijnen voor de benodigde oppervlakte openbaar groen. Op basis hiervan werd eerder door de gemeente een groot tekort aan openbaar groen in de stad geconstateerd, met name in de binnenstad en de omringende wijken. En de conclusie was dat deze tekorten verminderd dienden te worden door het realiseren van meer groen nabij de woningen. Enkele jaren geleden is, in het kader van een ‘actualisering’ van het groenbeleid, dit streven losgelaten ten gunste van het streven om in de bestaande stad nog vele duizenden nieuwe woningen te bouwen. Wat dit betekent voor het groen valt toe te lichten met het recente plan Zijdebalen. Continue reading