Gemeenteraadsverkiezingen in een participatiesamenleving: voorstel om burgers meer invloed te geven op het bestuur van de stad

dinsdag, 15 oktober 2013 10:24
Gemeenteraadsverkiezingen in een participatiesamenleving:
voorstel om burgers meer invloed te geven op het bestuur van de stad

Met de verkiezingen voor de deur leek het ons goed om in deze tijd, waarin de noodzaak van burgerparticipatie zelfs de troonrede haalt, na te gaan of de invloed van de burger op het bestuur van de stad groter kan worden dan de beperkte mogelijkheden die het bestuur tot op heden toestaat.

 

Op dit moment bestaat de merkwaardige gewoonte om direct na de verkiezingsuitslag een ambtelijk document te publiceren, de “Staat van de stad”. Dit stuk beschrijft de inrichting en het gebruik van de publieke ruimte, de vormgeving van de infrastructuur, de financiële middelen en de inrichting van de gemeentelijke organisatie. De gedachte erachter kan zijn dat kersvers gekozen raadslieden en wethouders zo een leidraad hebben voor de richting van hun beleid voor de komende 4 jaren. Burgers hebben echter geen enkele invloed kunnen uitoefenen op de inhoud van dit belangrijke document, waarin de beleidslijnen voor de komende 4 jaren uitgezet zijn, want het verschijnt pas na de uitslag van de verkiezingen. Als het nieuw aangetreden college en de gemeenteraad zich te veel laten leiden door dit beleidsdocument van de ambtelijke top, is de kans groot dat de “Staat van de stad” leidt tot een “Staat in de stad”, waarbij vooral het ambtelijk apparaat als ‘vierde macht’ bepaalt wat er in de stad gebeurt.

 

Daarom stellen wij voor om het stuk “de Staat van de stad” ruim vóór de verkiezingen, voor te leggen aan de burgers van de stad. Dit gebeurt dan door prominente publicatie op de gemeentelijke website en in openbare gebouwen en bibliotheken waarvan via een huis-aan-huis-vouwblad mededeling wordt gedaan. Burgers krijgen gedurende een paar weken de gelegenheid om op het document te reageren door middel van beschikbare antwoordformulieren. Het antwoordformulier bevat een aantal vragen, maar geprecodeerde antwoorden of hermetisch gesloten vraagstellingen ontbreken. De reacties worden samengevat en gepubliceerd en het ruwe materiaal blijft (geanonimiseerd) beschikbaar voor controle.

 

De respons van de burgers in dit proces wordt begeleid door een extern bureau, dat de uitslag rubriceert en samenvat in heldere bewoordingen en zo ontstaat een ”Staat voor de stad”. Deze wordt aangeboden aan de lokale politieke partijen, die dan in hun verkiezingsteksten aan kunnen geven hoe zij tegenover de nieuwe ‘Staat voor de stad’ alsook tegenover de ambtelijke “Staat van de stad” staan. Zo kunnen zij gemotiveerd aangeven in welke richting het roer in Utrecht om moet.

 

Burgers hebben zo, meer dan met de gebruikelijke verkiezingsteksten, wat om te kiezen en aantredende raadsleden weten zo beter wat er bij betrokken burgers leeft.

 

Deze nieuwe procedure zou al voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 doorlopen kunnen worden.

 

Utrecht, 14 oktober 2013

Stichting Utrechtse Burgers

www.stemmeninutrecht.nl

info@stemmeninutrecht.nl Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

 

Reacties 

#1 Martin de Bruijn 2013-10-22 19:26

In uw mail koppelt de URL abusievelijk niet met de website maar met het e-mailadres.

Ik ondersteun uw actie, maar ben uitermate pessimistisch over het uiteindelijke resultaat. In Nederland, en dus ook in Utrecht, is de politiek al sinds lange tijd in handen van een gesloten kliek van onderling uitwisselbare regenten, politici en ambtenaren, en doen verkiezingen er helemaal niet toe. Ik ben dus erg bang dat het allemaal tijdverspilling is.

Quoting

Plaats reactie

3333 symbolen

Vernieuwen