Links

Gemeente Utrecht algemeen: www.utrecht.nl

Zoeken binnen de website: http://www.utrecht.nl/zoeken/uitleg-en-zoektips/

 

De gemeenteraad: http://www.utrecht.nl/gemeenteraad/

Handboek raadsleden: http://www.utrecht.nl/gemeenteraad/raadscommissies/handboek-raadsleden/

Diverse informatie inzake de gemeenteraad: http://www.utrecht.nl/gemeenteraad/diverse-zaken-en-circulaires/

Gemeenteberichten. De wettelijk verplichte kennisgevingen: http://www.utrecht.nl/gemeenteberichten/

Gemeentelijke rekenkamer: http://www.utrecht.nl/rekenkamer/utrechts-model/

Persberichten: http://www.utrecht.nl/nieuws/

Uw invloed: http://www.utrecht.nl/wijken-en-participatie/uw-invloed/

Burgerinitiatief: https://pki.utrecht.nl/Loket/prodcat/products/getProductDetailsAction.do?name=Burgerinitiatief

Referendum: http://www.utrecht.nl/referendum/

Demonstratie of betoging houden: https://pki.utrecht.nl/Loket/prodcat/products/getProductDetailsAction.do?name=Demonstratie%2Bof%2Bbetoging%2Bhouden

Raadsinformatie-avonden: http://www.utrecht.nl/gemeenteraad/raadsinformatieavond/meepraten/

Coalitie-akkoord 2014-2018: http://www.utrecht.nl/college-van-b-en-w/coalitieakkoord-2014-2018/

 

Digitaal loket: https://pki.utrecht.nl/Loket/start.do

Klacht over gemeente: https://pki.utrecht.nl/Loket/prodcat/products/getProductDetailsAction.do?name=Klacht+over+de+gemeente

Formulieren, brochures, gebruiksaanwijzingen: http://www.utrecht.nl/parkeren/downloads/

Gemeentelijk mandaatregister: https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2015-317/1/Bijlage/exb-2015-317.pdf

Verordeningen: http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=Utrecht&ListId=4758c123-e6ed-482c-9f1e-020fc48790bc&ReportId=

Wegwijs A-Z, vnl. inzake evenementen: http://www.utrecht.nl/evenementen/organisator-evenement/wegwijs-a-z/#c9460

 

Spreekuren leden B&W: http://www.utrecht.nl/college-van-b-en-w/burgemeester-en-wethouders/

Besluitenlijst B&W: http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=Utrecht&ListId=fcf15b6c-0a82-4e7a-b405-f38656cf60f7&ReportId=&afdelingid=00000000-0000-0000-0000-000000000000

Richtlijnen persvoorlichting: http://www.utrecht.nl/college-van-b-en-w/persvoorlichting/richtlijnen-persvoorlichting/

 

Servicenormen Gemeente Utrecht: http://www.utrecht.nl/index.php?id=29336

Bomenbeleid Utrecht: http://www.utrecht.nl/bomen-in-utrecht/bomenbeleid-utrecht/

Bomen in Utrecht: http://www.utrecht.nl/bomen-in-utrecht/

Bomen kappen, vergunning: https://pki.utrecht.nl/Loket/prodcat/products/getProductDetailsAction.do?name=Bomen%2Bkappen%252C%2Bvergunning

Bestemmingsplannen in procedure: http://www.utrecht.nl/index.php?id=20310

Hulp bij het ontsnappen aan het bestemmingsplan: https://pki.utrecht.nl/Loket/prodcat/products/getProductDetailsAction.do?name=Bestemmingsplan%252C%2Bafwijking

Ontheffingsprocedure uit het bestemmingsplan: http://www.utrecht.nl/bouwen-en-verbouwen/bouwregels-en-beleid/in-strijd-met-bestemmingsplan/de-binnenplanse-ontheffing/

Opbreekvergunning (kabels en leidingen): https://pki.utrecht.nl/Loket/prodcat/products/getProductDetailsAction.do?name=Opbreekvergunning%2B%2528kabels%2Ben%2Bleidingen%2529

Inname openbare grond: https://pki.utrecht.nl/Loket/prodcat/products/getProductDetailsAction.do?name=Inname%2Bopenbare%2Bgrond

Omgevingsvergunning: https://pki.utrecht.nl/Loket/prodcat/products/getProductDetailsAction.do?name=Omgevingsvergunning

Bouwen en verbouwen: http://www.utrecht.nl/bouwen-en-verbouwen/

Evenementen: http://www.utrecht.nl/index.php?id=8004

Vergunningen openbare ruimte: http://www.utrecht.nl/vergunningen-openbare-ruimte/

Cijfers en feiten zoeken: http://www.utrecht.nl/utrechts-onderzoek-en-cijfers/cijfers-en-feiten-zoeken/

Publicaties en onderzoek: http://www.utrecht.nl/volksgezondheid/over-volksgezondheid/publicaties-en-onderzoek/

Ondersteuning, zorg, jeugdhulp en werk in 2015: http://www.utrecht.nl/sociale-stad-in-ontwikkeling/ondersteuning-zorg-jeugdhulp-en-werk-in-2015/

Vergunningen op een rij: http://www.utrecht.nl/bouwen-en-verbouwen/vergunningen-op-een-rij/

Buurtmonitor Utrecht: http://utrecht.buurtmonitor.nl/

 

Overheid algemeen

Overheidsorganisatie, regelgeving, rechtspraak e.d.: https://www.overheid.nl/

 

Pers

De Vrije pers: http://www.vrijepers.info/

Columns Kees van Oosten: http://www.keesvanoosten.nl/

 

Milieu en leefomomgeving

GGD-Kennisnet: http://www.ggdghorkennisnet.nl/themas

Milieu centraal: http://www.milieucentraal.nl/

Natuur- en Milieufederatie Utrecht: http://www.nmu.nl/

Stichting Milieu Rechtsbijstand Nederland: http://www.milieurechtsbijstand.nl/

Bomenrecht: http://www.bomenrecht.nl/

Nederlandse Stichting Geluidshinder: http://www.nsg.nl/nl/home.html

 

Divers

Kennisbank Bouw- en woningtoezicht: http://www.bwtinfo.nl/over-bwtinfo

Expertisecentrum regelgeving bouw: https://www.bouwregelwerk.org/nieuws/

Utrechts Documentatiecentrum (niet-gemeentelijke archiefsite):http://www.documentatie.org/

Het Utrechts Archief: https://www.bouwregelwerk.org/nieuws/

Kadaster: http://www.kadaster.nl/web/Particulier.htm